Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapımız

TOSAŞ, Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF’in üyeleri ortaklığında kurulmuş bir şirkettir. TOSAŞ ortaklık yapısında yalnızca TOSEF üyelerinin payları bulunmaktadır. Bu ortaklık yapısının bir sonucu olarak TOSAŞ, yalnızca kendi hissedarlarına değil, aynı zamanda yakın paydaşı konumundaki tüm TOSEF üyelerine de katma değer yaratmak hedefini benimsemiştir.
TOSAŞ, 500 hisse ve 5.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. TOSEF üyelerinin katılımını artırmak, hissedarlar arasında adaletli ve geniş tabanlı bir ortaklık yapısı kurabilmek için kurucu ortak haricindeki tüm hissedarların en fazla 10 hisse payı bulunmaktadır.

Hissedarlarımız

Türkiye’nin farklı farklı illerinden toplam 91 hissedar adet hissedarımız bulunmaktadır.